Styre

 

Styre

President: Mariann Aspli 2020-2022

Visepresident: Elisabeth Hofstad 2020-2022

Styremedlem: Hilde Mari Salamonsen 2020-2022

Kasserer: Bjørg Tove Røtvold Pettersen 2021-2022

Sekretær: Kari-Ann Dragland Stangen 2021-2022

Suppleant: Maria Regina Guttormsen 2021-2023

 

Ekstensjonskomite

Medlem: Inger Lise Haakstad, 2021-2023

Medlem: Toril Sommerseth 2021-2023

Suppleant: Tanja Elvrum Stokka 2021-2023

Suppleant: Tove Andersen 2020-2022  


Revisorer

Vigdis Storvik 2021-2023

Else Lid 2020-2022 

 

Valgkomité

Medlem: Eli Julie Larsen 2021-2023

Medlem: Toril Sommerseth 2020-2022 

Medlem: Tove K. Hansen 2020-2022

Medlem: Else Marie Lid 2020-2022 

Suppleant: Tanja Elvrum Stokka 2020-2022

Suppleant: Tove Andersen 2020-2022
 

Representanter til Unionen

Fra styret:

Mariann Aspli 2020-2022 

Elisabeth Hofstad 2020-2022 

Hilde Mari Salamonsen 2020-2022 

Maria Regina Guttormsen 2021-2023

Bjørg Tove Pettersen 2021-2022

Kari-Ann Dragland Stangen 2021-2022


Fra klubben:

Anita Hågensen 2020-2022 

Tanja Elvrum Stokka 2020-2022 

Eli Julie Larsen 2021-2023

Tove K. Hansen 2021-2023

Inger Lise Haakstad 2021-2023


Suppleanter:

Oddrun Iversen 2020-2022

Vigdis Storvik 2020-2022

Else Marie Lid 2020-2022

Tove Andersen 2020-2022