Tillitskvinner i Sandnessjøen

På generalforsamlingen den 08.02.2021. ble disse tillitskvinnene valgt for 2020/2022;

 

 

 

Styret

 

År

President

Mariann Aspli

2023-2024

Visepresident

Elisabeth Hofstad

2023-2024

Sekretær

Toril Sommerseth

2023-2024

Kasserer

Tove Kirsten Hansen

2023-2024

Styremedlem

Hilde Mari Salamonsen

2023-2024

Nettansvarlig:

Maria Regina Guttormsen

2023-2024

Suppleant

Torbjørg Joramo  Pleym

2024-2025

 

   

 

 

 

Programansvarlig

Mariann Aspli

2023-2024

Ass. Programansvarlig

Elisabeth Hofstad 

2023-2024

 

 

 

Ekstensjonskomite:   

Maria Regina Guttormsen

2024-2025

Medlem

Toril Sommerseth

2023-2024

Suppleant

Hilde-Mari Salamonsen

2023-2024

 Suppleant

 Oddrun Iversen

2024-2025 

   

 

   

 

 

 

Revisor

Vigdis Storvik

2023-2023

 

Else Lid                                                 

2023-2024

 

 

 

Valgkomite:

Torill Sommerseth

2023-2024

 

Tove Hansen

2023-2024

 

Else Lid

2023-2024

 

Eli Larsen

2024-2025

 Suppleant

Bjørg Tove R. Pettersen 

2023-2024 

 
 
  Oddrun Iversen

2023-2024 

Rep. Unionen -styret

Mariann Aspli

2023-2024

 

Elisabeth Hofstad 

2023-2024

 

Hilde Mari Salamonsen

2023-2024

 

Tove K. Hansen

2023-2024

 

Torbjørg Joramo Pleym

2024-2025

 

 

 

Rep. Unionen klubben

Eli Larsen

2024-2025

 

Maria Regina Guttormsen

2023-2024

 

Inger Lise Haakstad

2023-2024

 

Oddrun Iversen

2023-2024

 

Else Lid

2023-2024

 

Tove Andersen

2023-2024