Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Vi vil gjerne ha flere medlemmer! Hvorfor bli soroptimist?

Sandnessjøen Soroptimistklubb ønsker å øke sitt medlemsantall. I dag er vi ca. 20 medlemmer. Vi ønsker at medlemmene våre representerer et bredt spekter av yrker og en jevn spredning i aldersgrupper som er et kjennetegn av Soroptimist International. 

 

Som medlem av en Soroptimistklubb får du

Mulighet til å arbeide med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter  og kvinners stilling.    

Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø  

Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag

Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland 

Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden  

SI Norgesunionen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen: Infobrosjyre

 

Er du ei yrkesaktiv kvinne som er interessert i få et annerledes nettverk og i å engasjere seg i vår organisasjon? Kontakt oss: Sandnessjøen (at) soroptimistnorway.no