Hva gjør vi?

En viktig del av klubbenes oppgaver er å initiere prosjekter og drive disse framover. Prosjektene skal være tuftet på Soroptimist Internationals programmål til enhver tid:

Mål 1:

Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring  og/eller ved å tilrettelegge for læring.

Mål 2:

Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse

For at Soroptimist International skal kunne beholde sin generelle rådgivende status i FN, må klubbene rapportere om sine aktiviteter.

Soroptimist International sitt motto er å være
en global stemme for kvinner