Handlingsplanen for 2023-2025

Handlingsplanen for 2023-2025

 

 

Handlingsplan for 2023-2025

Sandnessjøen soroptimistklubb

 

Satsningsområde

Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Utført

1.Engasjerte medlemmer

Tid til nettverk, vennskap, fellesskap

Styrke fadderordningen

Sikre informasjonsflyt

Involvere medlemmene gjennom verv, prosjekt, arbeidsgrupper

Interessant møteinnhold og god møteledelse

God fadderordning skal ivareta nye medlemmer. Medlemmer tilbyr skyss til møter, spesielt til seniormedlemmer. Inkludere nye medlemmer.

Faddere / medlemmer

Kontinuerlig

 

 

Sikre informasjonsflyt, muntlig og elektronisk

Bl.a. bruk av unionens nettside på møtene

Sekretær/visepresident

 

Kontinuerlig

 

 

Interessant møteinnhold mest mulig i tråd med programfokusområder

Programansvarlig / styret

 

 

 

Opplæring av nye i styret

Styret

Nov/feb

 

 

2. Rekruttere nye medlemmer

Rekrutteringsplan

Ha oppdaterte nettsider

 

Forslag om nye medlemmer rettes til styret eller ekstensjonskomiteen

Medlemmer / ekstensjonsansvarlig

 

 

 

Retningslinjer for ekstensjon

Styret

 

 

 

Oppdaterte nettsider

Opplæring

Nettansvarlige og sekretær

 

 

 

4.Oppdatert medlemsregister og innmeldinger

Sekretær

 

 

 

3. Synliggjøring og påvirkningsarbeid

Soroptimist, visjon og verdier

Markere merkedager

Åpne møter og arrangement

Nettsiden: Engasjere, klargjøre og oppdatere

Bruk lokalmedia: Møter, påvirkning og prosjekter

Bruke t-skjorter/vester ved arr.

Artikler i Helgelands Blad / Facebook / nettsider – om møter, prosjekter, hendelser

Styret og nettansvarlige

 

 

 

Arrangementer:

-Kvinnedagen 8.mars

-Oransje dager

Dugnad på sykehuskirkegården, bilde i HB og i sosiale media

Språkkafe

 

 

 

 

Styret, samt kontaktpersoner for de ulike prosjektene

 

 

 

 

 

.

4. Prosjekter

Alltid ett klubbprosjekt

Vurdere prosjektsamarbeid

Programfokusrapport

Barnehjemmet i Matatiele

Matatiele-komiteen/klubben

 

 

 

Oransje dager

Styret/komite

Nov/des

 

 

Sykehuskirkegården

Komiteen/Alle medlemmer

Mai

 

 

Språkkafe

Alle medlemmer

Sept-juni

 

 

PFR Programfokusrapport

President/visepresident/ sekretær

Fortløpende

Alle prosjekter og

Utført

 

FRIST 20. januar

 

 

Siste frist 20.1.

aktiviteter meldes inn

2021/22

 

5. Kommunikasjon

- kommunikasjon skal støtte punktene:

Engasjerte medl,

Rekruttering,

Synliggjøring,

Påvirkning,

Prosjektarbeid

- kommunikasjon skal engasjere, klargjøre og oppdatere eksternt og internt

 

Vi skal være en attraktiv organisasjon!

Aktuell info legges ut på nettsider lokalt og Unionen. Publiseres i media

Sekretær og nettansvarlige

Ev. prosjektansvarlig

Hele året

 

 

Møtereferater legges ikke ut på klubbsiden fra 2023. Handlingsplan og program legges ut på klubbsiden

 

 

Sekretær/nettansvarlig

Hele året

 

 

Gjennomgang Norgesunionens og klubbens nettsider på klubbmøte

Visepresident/nettansvarlig

Medl.møter

 

 

 

 

Facebook-sider til klubben / prosjektarbeid arrangementer

Nettansvarlig / styret

Hele året