Handlingsplanen

Handlingsplanen for 2018 - 2019

SATSINGSOMRÅDER:

 • Engasjerte medlemmer
 • Rekruttering
 • Synliggjøring og påvirkningsarbeid
 • Prosjektarbeid
 • Kommunikasjon

Handlingsplan for perioden 2018 - 2019
Klubb: Sandnessjøen soroptimistklubb

Satsingsområde

Tiltak

Ansvarlig

Frist

Status

Utført

 

1. Engasjerte medlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satningsområde

 

 • Involvere alle medlemmene i aktiviteter og verv i klubben

 

 • Opplæring av nye i styret

 

 • Interessante/engasjerende program/foredrag på medlemsmøter.

 

 • Yrkesforedrag: ”hva jobber jeg med” – nettverksbygging

 

 • Sosialt samvær etter klubbmøter

 

 • Felles dugnader/arrangementer

 

 • Markere gebursdager, oppmerksomhet på ”stordager” – Over 70 år

 

 • Delta på representantskapsmøte

 

 

 • Delta på distriktsmøtet på Mo

 

 

 

Tiltak

 

Styret

 

 

President/styret

 

Programkomiteen styret

 

Styret/medl.

 

 

Alle medl.

 

Styret, alle medl.

 

 

Sekretær/styret

 

En fra styret, en fra klubben.

 

Alle medl.

 

 

 

Ansvarlig

 

Hele året

 

 

F.o.m valget i feb.

 

Innen okt.

Fortløpende

 

Minst 2 pr. år

 

 

Hver måned

 

Hele året

 

 

Hver måned

 

April måned

 

 

Sept/okt 2018

 

 

 

Frist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført

 

2.Rekruttering

 

MÅL: Øke medlems-massen med minimum

20 % netto innen 2019, tilsv. to nye medlemmer per klubb netto årlig. 

 

Fokus på lavere aldersgjennomsnitt

 

 • 2 og 2 medlemmer går sammen om å rekruttere

 

 • Aktiv verving gjennom å snakke med kandidater direkte, på arrangementer og ellers.

 

 • God fadderoppfølging av reflektanter/nye medlemmer

 

 • Ta godt imot og inkludere nye medlemmer

 

 • Tilby skyss til nye medlemmer, spørre om de kommer på neste møte.

 

 • Premie for ”Årets verver” i klubben – kåres på julemøtet

 

 

 

Alle medl.

 

Ekstensjonskomiteenalle medl.

 

Rekruttereren

 

 

Alle medl.

 

Alle medl.

 

 

Styret

 

 

 

 

I løpet av året

 

Hele året

 

 

På alle møter

 

 

På alle møter

 

Til alle møter

 

 

Desember mnd.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

3.Synliggjøring  og påvirkningsarbeid

 

Klubben markerer formål og innhold i informasjonstiltak: bli sett, hørt og forstått

Satsingsområde

3.Synliggjøring  og påvirkningsarbeid

 

Kvinnenettverk internt og overfor andre organisasjoner. (Gjennom program på medlemsmøte)

 

 

 • Hjemmesiden oppdatert og informativ
 •  
 • Markere/8.mars arrangement
 • Stand på Sigridkongressen
 • Stand VM i krabbefiske

 

Tiltak

 • Avisinnlegg om aktuelle saker. Søke mediaoppslag i forbindelse med arr.

 

 • Vurderer utdeling av pris Tonella el.Tordis Rønnings oppmuntringspris

 

 • Markere klubben på Facebook-side.

 

 • Informere bredere om våre prosjekter. (Hjemmesiden, Facebook-side,) Flere bilder,

 

 • Bruke vester, t-skjorter, etc med Logo på når vi er ute på arr.

 

 • Foredrag om Soroptimister; på eksterne arenaer

 

 • Tilby ”jeg er interessert og vil bli kontaktet”-liste på stands og eksterne arrangement. Formål: fange opp nye rekrutter og følge dem opp.

 

Nettansvarlig, styret

 

Arr.komiteen Toril, Elisabeth, Hilde Mari

Alle medlemmer

Alle medlemmer

 

Ansvarlig

Informasjonsansvarlig styret

 

Styret

 

 

Hilde Mari

 

Nettansvarlig, Hilde Mari, styret

 

 

Alle medl. som har

dette.

 

Styret, alle medl.

 

 

Alle medl.

Pr. 15. i mnd

 

 

 

 

 

 

Frist

 

 

 

 

 

 

Våren 2018

 

Hele året

 

 

 

Når anledningen byr seg

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

             

 

 

     

     

     

     

 

    

 

Utført

 

 

4. Prosjektarbeid

 

 

 

 

Satsingsområde

4. Prosjektarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Matatiele- Barnehjem i Sør Afrika -

              Rapport

 

 • SOS Barnebyer  - utb. bidrag

 

Tiltak

 • Stine Sofie stiftelse – utb. bidrag

 

 • Middagsprosjektet

 

 • Sykehuskirkegården på Søvik

 

 

 •  Språkkafeen

 

 •  Norgesunionens prosjekter
 • Utdanningsfondet

 

 

Kari-Ann, Toril, Tanja, Else.

 

Kasserer

 

Ansvarlig

Kasserer

 

Alle medl.

 

Prosjektgruppen:

(Oddrun, Tove H,

Tove A, Lill

 

Irene, alle medl.

 

Alle medl. Styret

 

Innen 15.nov.

 

 

4. ganger i året

 

Frist

1 gang i året

 

Minst 1 gang i året

 

 

2. mandag i mai mnd.

 

 

 

Hver annen måned, siste torsdagen i måneden

 

 

 

 

 

 

Status

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført

 

5.Kommunikasjon

Kommunikasjon skal støtte punktene:

 • Engasjerte medlemmer
 • Rekruttering
 • Synliggjøring og påvirkning.
 • Prosjektarbeid

 

Kommunikasjon skal engasjere, klargjøre og oppdatere eksternt/internt.

 

 • Sikre informasjonsflyt - oppdatert hjemmeside

 

 • Informere om hvem/hva Soroptimistene er/gjør på et eget møte med reflektanter/nye medlemmer.

 

 • Kursing av medlemmer om hvordan vi kan bruke elektroniske hjelpemidler.
 • På karrieresenteret – opplæring i bruk av data, facebook etc.

 

 • ”Bygge ut” prosjekt Sykehuskirkegården med å samarbeide mer med Historielaget, fortelle om historiene til de som ligger der, bilder av f.eks sykehusbåten.Invitere Historielaget med på raking. Diskutere utvidet samarbeid om kirkegården.

 

 

Nettansvarlig, styret

 

 

Ekstensjonskomiteen/styret

 

 

 

Toril, Tanja

 

 

 

Prosjektgruppen: (Oddrun, Tove A, Tove H, Lill)

 

 

 

Pr. 15. i mnd

 

 

Etter at reflektanten har vært på 3-4 møter

 

 

Før 1.oktober 2018