Kvinnedagen

Markering av kvinnedagen i Sandnessjøen - 08. mars 2021

Årets markering av kvinnedagen 8. mars ble en stor suksess. Samarbeid mellom Bunadsgeriljaen, Saniteten, partiet Rødt, soroptimistene og flere frivillige gjorde det mulig å arrangere KK-mila med ca 60 deltakere både med og uten bunad. I forkant fikk alle muligheten til å delta i dans sammen med elever fra SVS. Det var to appeller med fokus på kvinnehelse. Line Rønning Føsker ledet arrangementet.