Velkommen til Sandnessjøen Soroptimistklubb

"En stemme for kvinner"

Sandnessjøen Soroptimistklubb er knyttet til Soroptimist International (SI) gjennom Norgesunionen av Soroptimister. Vi er en verdensomspennende partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for kvinner med ulik yrkesbakgrunn. SI har ca. 90 000 medlemmer i 125 land.

Soroptimister engasjerer seg lokalt og internasjonalt i prosjekter knyttet til:

* Menneskerettigheter og kvinners stilling

* Utdanning og kultur, helse, miljø

* Økonomisk og sosial utvikling

 

Appell

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt sandnessjøen@soroptimistnorway.no.

Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima