Årsmelding 2022

 

Årsmelding for perioden oktober 2021 til og med desember 2022

Endelig er det en realitet at soroptimiståret skal følge kalenderåret, noe som medfører at siste periode ble utvidet med tre måneder. Hos oss startet vi opp med feiring av klubbens 50-årsjubileum på Scandic Syv Søstre 2.10.21. 30 festglade damer deltok inkludert gjester fra Mo og fra andre foreninger. Unionspresident Grethe Mary Sørensen var med fra storskjerm i starten. Ordfører Peter Talseth var blant gjestene og ønsket tilreisende gjester velkommen. Tonellaprisen ble delt ut til gynekolog Margit Steinholt for sitt utrettelige engasjement for mor- og barn helse i Kambodsja og her i Norge.

 

Det har vært 13 møter i perioden. Til tross for koronapandemien gjennomførte klubben fysiske møter i oktober, november og desember. I januar i 2022 valgte man å avlyse for å være på den sikre siden. Øvrige møter ble avholdt som vanlige møter. Møtene har vært på Solsiden, mens julemøtene har vært på hotellet.  I perioden har klubben hatt et jevnt oppmøte (88%) takket være gode foredrag og trivelig atmosfære på klubbmøtene. Klubben har egen handlingsplan basert på unionens strategiplan. Planen er fra 2018-2019 og skal oppdateres. Utfordringen hos oss er rekruttering, både til klubben og til verv. Heldigvis har president Mariann tatt gjenvalg for tredje gang etter en lang samtale med unionspresidenten. Det samme har flere i styret gjort og har dermed bidradd til at klubben kan bestå.

Foruten planlegging av jubileum og diverse prosjekter og diskusjoner om klubbutvikling, har det vært mange fine og varierte foredrag:

 • Framtidsfullmakt v/jurist og tidligere rådmann Robert Kolvik
 • Teleindustri på Helgeland v/forfatter og elektronikkingeniør Gustav Pleym
 • Stedsnavnutvikling v/kulturkonsulent Johanne Markvold
 • Informasjon om Kvinnenettverket Noor HALD v/styreleder Maria R. Guttormsen
 • Historien om gravgården på Søvik v/Arne Andersen samt om planer for tiltak for vedlikehold og videre utvikling v/Svein Nygård i Historielaget
 • Forebygging av sykdom ved nye og bedre levevaner v/fysioterapeut Kari Mentzoni fra Frisklivsentralen i Alstahaug
 • Ukrainaflyktninger – hva kan klubben bidra med? Om språkkafe som en begynnelse for å bidra til inkludering og integrering
 • Oppdatering med lysbilder fra barnehjemmet i Matatiele v/Else Lid

 

5-minutt er fast innslag på møtene der den som har vunnet i lotteriet sist måned, fritt velger tema å snakke om. Vi har hørt om

 • Arrangement i forbindelse med Samefolkets dag v/Tove K. Hansen
 • Diktet «Junikveld» av Hans Børli v/Bjørg Tove Pettersen
 • Om Pavestad gård i Indre Østfold v/Vigdis Storvik
 • Om kvinnepioneren og kjemiker Ellen Gleditsch v/Kari-Ann D. Stangen
 • Mor og sønn på julehandel i «gamle dager» v/Tove Andersen

 

Årsmeldingen tar videre utgangspunkt i unionens strategiplan:

 1. Engasjerte medlemmer

Et jevnt oppmøte og god aktivitet i klubben viser at medlemmene er engasjerte. Klubben teller 18 medlemmer noe som tilsier at de fleste må påta seg både verv og oppgaver. Styret med president og visepresidenten i spissen, utgjør programkomiteen. Medlemmene foreslår tema og har ellers innflytelse på klubbmøtene. Forestående opplæring i styrearbeid vil forhåpentligvis bidra til enda større engasjement og trygghet i arbeidet.

                      

 

 1. Rekruttering

Til tross for pandemien har klubben vært ganske synlige. Vi har erfaring med at det gir bedre effekt å verve  verve direkte blant venner og kjente enn fra stands. Vi har hatt tre gjester i perioden, en er tatt opp som medlem. Et medlem har sluttet, mens et medlem har gått bort. Bruk av sosiale media er en ny måte for rekruttering ved at man legger ut informasjon på instagram og facebook. Så langt har vi ikke lyktes med å verve nye medlemmer på denne måten, men ser at dette er en god måte og som vi skal fortsette med. Fadderordningen er spesielt viktig og blir fulgt opp, det samme er god spredning av de fine brosjyrene klubbene har fått. Vi har et punkt om rekruttering i vår handlingsplan og er absolutt noe som klubben skal (og må) følge opp.

 

 

 1. Synlighet, påvirkning og kommunikasjon

I perioden har vi hatt to markeringer av Oransje dager i samarbeid med Alstahaug kommune. Vi har vist film med stand utenfor kinoinngangen med bruk av roll-up, utdeling av brosjyrer og flyer om Oransje dager, samt plakater.  Kulturbadet og statuen av Sigrid i parken har vært opplyst med oransje lys, det samme var kirken i 2021. 10. desember ble tårnet på åsen farget i oransje som markering for slutten på aksjonen. Vi har hatt omtale av aksjonen i Helgelands Blad med bilder, samt appell. Appellen i 2021 nådde fram til selveste Berit Ås som tok kontakt med oss på forsommeren. Planen var å få til et møte der kvinner og krig var et av temaene, men også hennes nyutkomne diktbok. Møtet lot seg dessverre ikke gjennomføre av helsemessige årsaker. Vi har hatt loddsalg i  løpet av oransje dager der pengene i 2021 gikk til Krisesenteret for Helgeland (ligger i Mosjøen). I 2022 gikk pengene til Solsiden aktivitetssenter, noe som skal markeres med overrekkelse med avisen til stede. Klubben har tidligere hatt øvelse med Soroptimist Key messages for å bli tryggere når vi skal fortelle om klubben. Ellers holder nettansvarlig vår hjemmeside oppdatert i tillegg til noe aktivitet på facebook og instagram.  Kommunikasjon med Unionen er blitt mye bedre etter at man tok i bruk zoom. Klubben har brukt en klubbkveld på å lære/praktisere bruk av zoom.

 

sosiale medier, står om « god måte og som vi skal fortsette med». Ville puttet inn et noe mellom og og som.

 

 1. Prosjekter

Barnehjemmet i Matatiele er klubbens hovedprosjekt som har pågått over flere år. De siste årene har pengene gått til å bidra til utdanning for tidligere beboere.  Vi har direkte kontakt med leder Liz Whittle som holder oss oppdatert om hvordan pengene kommer til nytte.

  

Oransje dager

regnes også som et prosjekt da vi har flere faste aktiviteter i løpet av perioden 25.11-10.12:

 • Appell i avisen
 • Omtale av aktiviteter i Helgelands Blad
 • Loddsalg for relevant formål
 • Kino med relevant film med appell i forkant inne i salen. I år den gripende og sterke filmen Herself om vold mot kvinner
 • Belysning av kirke, kulturbygg, statuen Sigrid i parken og tårnet på åsen

                                             

 Sykehuskirkegården på Søvik

Pågående prosjekt hvor vi i samarbeid med historielaget rydder kirkegården på maimøtet, etterfulgt av møte med foredrag av representanter fra historielaget

 

 1. mars

Samarbeid med andre foreninger om arrangement, samt med kinoen om visning av relevant film. Vi har stand utenfor inngangen til kinosalen med servering av fruktchampagne, saltstenger og infomateriell. Appell i Helgelands Blad.

 

Samarbeid om språkkafe

Kvinnenettverket Noor HALD har tatt initiativet til samarbeid om språkkafe for flyktninger. Språkkafeen startet før sommeren 2022 og er et samarbeid mellom biblioteket, Noor HALD, saniteten og soroptimistene. Man deler på ansvaret for gjennomføring to ganger pr måned, torsdager fra kl 1730-1900. På møtene blir alle ønsket velkommen og tilbudt plass. Det er kopiert opp ark med tema, samt utdelt penn og papir. Biblioteket har ansvaret for kaffe, mens vi andre tar med kake, frukt eller noe annet godt å bite i.  Veldig populært tilbud som trekker både flyktninger og innbyggere til en hyggelig stund i lag.

 

Sandnessjøen, 17.01.2023

 

Toril Sommerseth

sekretær