Program for møtene 2017-2018

På møtene våre har vi ofte foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon blant annet om prosjektarbeid. 5 minutt er fast post.

 

Dag og Tid

 

Tema/mål

Ansvarlig

Fast post

November

Regnskap, årsmelding

 

Styret

5 min

Desember

Julemøte hos Irene

 

Styret

 

8. Januar

PPT/barnevern

v/Tone Nordnes

 

Eli

Styret

5 min

5. Februar

Generalforsamling

Februarmøte

Styret

5 min

5. Mars

Førstehjelp

 

Inger Lise

Styret

5 min

9. April

 

Kvinner i politikken

 

Tove Egeness

Styret

5 min

14. Mai

Rydding på Søvik sykehuskirkegård.

Orientering om kirkegården

v/Arne Andersen

Styret

Oddrun Iversen, Tove Andersen

 

5 min

4. Juni

Sommermøte

 

 

Styret

5 min

3.september

Bokbad på biblioteket

Styret

5 min